ADAP 4orty Global Sdn Bhd
ADAP 4orty Event Management Sdn Bhd

ADAP 4ORTY EVENT MANAGEMENT SDN. BHD.

BORANG SEWAAN PERALATAN


MAKLUMAT PENYEWA:


PERALATAN SET KANOPI, KERUSI, DAN MEJA:


PERALATAN SET SIAR RAYA:


TERMA DAN SYARAT:

1. Adalah dengan ini, saya, seperti nama dan alamat di atas ingin membuat tempahan peralatan bagi tujuan pengacaraan majlis seperti yang telah diisi pada butiran peralatan di atas.
2. Saya sebagai penyewa adalah bertanggungjawab sepenuhnya pada peralatan sewaan. Segala kerosakan atau kehilangan pada peralatan sewaan adalah dalam tanggungjawab saya di sepanjang tempoh sewaan.
3. Bersama ini saya sertakan pembayaran pendahuluan sebanyak 50% untuk pendahuluan dan baki pembayaran akan dibuat setelah pemasangan telah disempurnakan.


AKUJANJI:ADAP 4orty Global Sdn Bhd

Sebarang persoalan atau maklumat lanjut, sila hubungi:
Azahar Bin Din
086 – 314814 (ext. 115)
nidrahaza@adap4orty.com.my

ADAP 4orty Global Sdn Bhd